Indexering alimentatie 2020

  Omstreeks eind oktober/begin november van elk jaar wordt het percentage bekendgemaakt waarmee de alimentatiebedragen (moeten) worden aangepast vanaf 1 januari van het volgend jaar; in dit geval 2020. In de Staatscourant van 29 oktober 2019 is de beschikking van 18 oktober 2019 opgenomen van de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd: Het percentage, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari … Vervolgd

Aftrek partneralimentatie wordt vanaf 2020 beperkt. Wat nu?

  Tijdens de mediationgesprekken bij echtscheidingen of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is partneralimentatie altijd een onderwerp van gesprek. Ook daar moeten afspraken over gemaakt worden, dus ook als er geen partneralimentatie betaald zal worden of ontvangen. Over het aantal gevallen waarin partneralimentatie wordt toegekend, dan wel afgesproken, kom ik in een latere blog terug, evenals op de wetswijziging waarin de duur van de partneralimentatie wordt beperkt. In deze blog wil ik vooral ingaan op de gevolgen van de verlaging … Vervolgd