Indexering alimentatie 2020

  Omstreeks eind oktober/begin november van elk jaar wordt het percentage bekendgemaakt waarmee de alimentatiebedragen (moeten) worden aangepast vanaf 1 januari van het volgend jaar; in dit geval 2020. In de Staatscourant van 29 oktober 2019 is de beschikking van 18 oktober 2019 opgenomen van de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd: Het percentage, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari … Vervolgd