teamwork 1500x445

In de tien jaar die ik nu werkzaam ben als (financieel) echtscheidingsspecialist is het fenomeen “scheiding van tafel en bed” tot voor kort slechts enkele keren in mijn praktijk aan de orde gekomen. Dat veranderde de afgelopen weken opeens. Soms is een scheiding van tafel en bed beter passend dan de gebruikelijke scheiding, en dit deed zich vrijwel tegelijk voor in enkele zaken.

In één zaak waren partijen het voor de start van de mediation al samen eens dat de woning moest worden verkocht. Daar bestond bij beide partijen geen twijfel over, dachten ze…..
De verkoopopdracht was al aan de makelaar verstrekt. Tijdens de mediation bleek dat partijen niet met elkaar, maar toch ook niet zonder elkaar konden. Eigenlijk was een scheiding een stap te ver. De verkoop van hun eigen woning maakte dit extra pijnlijk. Duidelijk was wel dat het voor hen belangrijk was om een langere tijd niet op hetzelfde adres te wonen. Ze realiseerden zich ook dat het erg zwaar voor hen beiden zou worden als er financieel niets aan hun situatie zou veranderen, terwijl de lasten alleen maar zouden toenemen door van één naar twee huishoudens te gaan.

Gehuwden zijn niet verplicht om samen te wonen tijdens het huwelijk, dus daarvoor hoefden ze niet te gaan scheiden. Maar als gehuwden blijven ze wel elkaars fiscale- en toeslagpartner. Bij een “proefscheiding” bestaat geen recht op eventuele fiscale voordelen en/of extra toeslagen. Een zogenaamde “proefscheiding”, waarbij één van hen tijdelijk elders zou wonen, bleek dus om financiële redenen niet haalbaar. Om emotionele- en financiële redenen bleek de scheiding van tafel en bed voor hen dé oplossing.

Ik heb voor hen de fiscale- en financiële gevolgen van de scheiding van tafel en bed op een rijtje gezet en dat vergeleken met de situatie als zij zouden kiezen voor een proefscheiding, of voor een “gewone” scheiding. Omdat zij door de scheiding van tafel en bed niet langer elkaars fiscale- en toeslagpartner zijn, komt de vrouw in aanmerking voor het kindgebonden budget, en bovendien voor de extra toeslag van € 3.139,– netto per jaar voor alleenstaande ouders. Ook komt zij nu in aanmerking voor de zorgtoeslag. Daarnaast blijft ook de hypotheekrente voor hen samen nog twee jaar volledig aftrekbaar. Hun opluchting was dan ook groot, toen hen duidelijk werd dat de eigen woning toch niet verkocht hoefde te worden en het financieel mogelijk bleek dat zij beiden op deze manier in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien.

De scheiding van tafel en bed is inmiddels ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, maar niet in de registers van de burgerlijke stand. Voor de wet blijven zij namelijk getrouwd, maar voor het overige lijkt het veel op een gewone echtscheiding.

Ondertussen werken zij hard aan het herstel van hun relatie en hopen zij zich op termijn weer met elkaar te verzoenen en dan de scheiding van tafel en bed weer ongedaan te maken, alsof er geen scheiding van tafel en bed heeft plaatsgevonden. Ik hoop oprecht dat zij hierin zullen slagen. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan kunnen zij op elk moment een gezamenlijk verzoek tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed indienen, of één van de partners kan dat éénzijdig doen na verloop van drie jaar.

Wilt u meer weten over de verschillen van een “gewone” scheiding ten opzichte van een scheiding van tafel en bed en of dit iets voor uw situatie kan zijn? Neemt u dan gerust contact met mij op.