Wie is Eddy Kolk

Wat voor mij waardevol is en betekenis aan mijn werk geeft, is om mensen en organisaties te kunnen begeleiden bij het zoeken en vinden van oplossingen voor hun conflicten en meningsverschillen. Inmiddels heb ik vele honderden mensen succesvol mogen begeleiden als mediator, zodat zij hun (echt)scheiding en/of conflict onderling hebben kunnen regelen, zonder tussenkomst van advocaat of rechter. Hoe fijn is het als dat mogelijk blijkt.

Ik sta ingeschreven bij de Mediators Federatie Nederland als MfN-registermediator, met de accreditatie familie-mediation. Bij de specialisatieopleiding ‘familie-mediation’ leer je om gezins- en familieleden professioneel te begeleiden bij hun scheiding en het oplossen van hun onderlinge problemen.

Eddy Kolk Mediation heeft een High Trust overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand.

In mijn werk volg ik het protocol zoals voorgeschreven in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ook kan ik op verzoek van minderjarigen, andere belanghebbenden of rechtstreeks door de (kanton)rechter, worden benoemd als Bijzondere Curator in Jeugdzaken om de belangen van minderjarige kinderen te behartigen. Als bijzondere curator heb ik daarin een bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag.

Meer informatie over de organisaties en instanties waarbij ik ben aangesloten, kunt u vinden via de volgende websites: