Wie is Eddy Kolk

Ik ben jarenlang werkzaam geweest bij diverse banken en verzekeringsmaatschappijen en heb hier verschillende leidinggevende functies bekleed waarbij ik onder andere fusies en reorganisaties meemaakte en begeleidde.
Als leidinggevende, maar ook als (vice-)voorzitter van ondernemingsraden, weet ik als geen ander wat (on)verwachte veranderingsprocessen met mensen en organisaties kunnen doen.

Tot enkele jaren terug heb ik dit werk met veel plezier gedaan, maar ik ging steeds meer het directe klantencontact, het direct van toegevoegde waarde zijn voor de klant, missen. Wat voor mij waardevol is en betekenis aan mijn werk geeft, is om mensen en organisaties te kunnen begeleiden bij het zoeken en vinden van oplossingen voor hun conflicten en meningsverschillen.

Op basis van deze passie en waarden is Kolk Mediation in 2009 opgericht. Inmiddels heb ik vele honderden mensen succesvol mogen begeleiden als mediator, zodat zij hun (echt)scheiding en/of conflict onderling hebben kunnen regelen, zonder tussenkomst van advocaat of rechter. Hoe fijn is het als dat mogelijk blijkt.

Ik sta ingeschreven bij de Mediators Federatie Nederland als MfN-registermediator, met de accreditatie familie-mediation. Bij de specialisatieopleiding ‘familie-mediation’ leer je om gezins- en familieleden professioneel te begeleiden bij hun scheiding en het oplossen van hun onderlinge problemen.

Daarnaast was ik tot 2024 opgenomen in het in het Register Financieel Echtscheidings Adviseur (RFEA), als RFEA Particulier en RFEA Ondernemer, zodat ik zowel particulieren én ondernemers deskundig kan begeleiden. Nu het RFEA is opgehouden te bestaan, ben ik sinds 2023 aangesloten bij het Register Erkend Scheidingsadviseur (RES).  Bij het MfN en het RES worden de leden onderworpen aan strenge deskundigheidseisen en worden uw belangen gewaarborgd door een gedragscode en onafhankelijke geschillenregeling.

Ook heb ik de opleiding KIES Mediator gevolgd, zodat de kinderen in een vertrouwelijke omgeving kunnen vertellen wat voor hen moeilijk is van de scheiding en wat ze nodig hebben voor henzelf en van hun ouders. Het KIES Mediation Kindgesprek is er daarom speciaal voor de kinderen als onderdeel van de scheidingsprocedure. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan de voor hen best haalbare mogelijkheden.

Om mij verder te specialiseren in de gesprekken met kinderen en wat zij kunnen ervaren tijdens en na de scheiding van hun ouders heb ik de opleiding tot Bijzondere Curator in Jeugdzaken gevolgd en stond ik bij de Raad voor Rechtsbijstand sinds 2020 ingeschreven als Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Hierdoor kon ik door een (kanton)rechter worden benoemd als Bijzondere Curator in Jeugdzaken om de belangen van minderjarige kinderen te behartigen op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidingszaken waaronder omgang en ouderlijk gezag. Helaas blijkt het werk als Bijzondere Curator door de intensiteit moeilijk in te passen bij mijn overige werkzaamheden en heb ik besloten hiermee per 2024 te stoppen. De opgedane kennis en ervaringen blijven uitermate waardevol bij de Kindgesprekken.

In 2015 heb ik de opleiding tot Stiefplan-coach succesvol afgerond en ben daarmee één van de eerste gecertificeerde Stiefplan-coaches in Nederland.

Ook ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, die een onafhankelijke klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie heeft.

Eddy Kolk Mediation heeft een High Trust overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand.

In mijn werk volg ik het protocol zoals voorgeschreven in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanuit mijn levenservaring en maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij naast mijn werk in als Eigen Kracht – coördinator namens de Eigen Kracht Centrale.

Meer informatie over de organisaties en instanties waarbij ik ben aangesloten, kunt u vinden via de volgende websites:

www.mfnregister.nl

www.registererkendscheidingsadviseur.nl

www.kiesvoorhetkind.nl

www.stiefplan.nl

www.eigen-kracht.nl

www.klachtenportaalzorg.nl

Daarnaast kunt u uitleg over mediation en de de inzet van een mediatior vinden op ons YouTube kanaal.