teamwork 1500x445

Het zal niemand verrassen dat ouders (financieel) verantwoordelijk zijn en blijven voor de kosten van opvoeding en verzorging van hun kinderen, in ieder geval tot hun 18e of 21e jarige leeftijd.

Bij een scheiding van de ouders wordt dat vaak geregeld door het betalen van kinderalimentatie. Maar wat nu als de ouder die kinderalimentatie moet betalen, dat niet doet?

Dat kan leiden tot erg vervelende situaties voor met name de kinderen:
Kunnen de kinderen dan nog wel naar hun sport?
Kunnen ze nog wel fatsoenlijk gekleed worden?
Krijgen ze nog wel voldoende en gezond te eten?

Weigeren te betalen

Soms komt het voor dat de ouder die de kinderalimentatie moet betalen, opeens weigert te betalen. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat de ouders in een conflict zijn geraakt. Gelukkig is dat vaak wel weer, eventueel via bemiddeling, op te lossen. Lukt dat ondanks alle pogingen toch niet, dan kan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) worden ingeschakeld. Die kan dan kosteloos de inning overnemen.

Voorwaarde LBIO

Hierbij doet zich wel een vreemde situatie voor. Het LBIO stelt namelijk als voorwaarde dat de kinderalimentatie door de rechter moet zijn vastgesteld. Dat is dus standaard het geval bij ouders die getrouwd of geregistreerd partner waren. Maar niet bij ouders die hebben samengewoond, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst. Hun scheiding zal bij goed overleg logischerwijs niet via een rechter zijn gegaan. De kinderalimentatiegerechtigde ouder zal dan dus eerst een gerechtelijke procedure moeten starten om dit alsnog geregeld te krijgen en om daarna eventueel het LBIO in te schakelen.

Een vreemde situatie, want als de ouders de afspraken over kinderalimentatie in een overeenkomst hebben vastgelegd, is dat ook een geldige overeenkomst, die nagekomen moet worden.
Ik heb mij laten vertellen door een medewerker bij het LBIO dat dit bij hen intern ook wel aandacht heeft. Dus wie weet ……
Mooier is het natuurlijk dat de ouders hun afspraken willen en kunnen nakomen, en als dat tijdelijk niet lukt, zij daar een regeling voor kunnen treffen.

Schuldeisers

Daar zit nu wel een angel, want wat als de ouder die kinderalimentatie moet betalen dat niet meer kan doordat hij of zij in de schulden is gekomen? Dan kan zich de situatie voordoen dat er meerdere schuldeisers zijn en dat er onderscheid wordt gemaakt tussen die schuldeisers. Daar kan een rangorde in zitten. Zo is de Belastingdienst altijd een preferente schuldeiser. Die gaat dan voor op de andere schuldeisers. Is het terecht dat bijvoorbeeld de Belastingdienst voor gaat op kinderen? Demissionair minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, vindt van niet.

Wetsvoorstel

Op de ‘Dag van de Scheiding’ [1], vrijdag 15 september 2023, werd bekend dat hij daarvoor, met instemming van de ministerraad,  zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indient, met als doel dat ouders die recht hebben op kinderalimentatie meer en eerder geld krijgen om voor de kinderen te zorgen, als er meerdere schuldeisers zijn.

Minister Weerwind: “Hoe meer schulden er zijn, hoe minder er overblijft voor het betalen van de kinderalimentatie. Dat is nu het geval omdat kinderalimentatie geen hogere rang heeft dan andere schulden. Het gevolg kan een schrijnende situatie zijn, zoals een ouder die te weinig geld heeft om de boodschappen, kleding of sport voor de kinderen te betalen. Door het betalen van kinderalimentatie een hogere rang te geven in de totale schuld zal er meer én eerder kinderalimentatie bij de ouder terechtkomen die dat nodig heeft. Zo zetten we het belang van het kind centraal.”

Het is dan aan de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer voordat het wetsvoorstel wet wordt.

Wilt u meer informatie over kinderalimentatie of hoe ik u en uw kinderen kan helpen als KIES mediator en MfN-register(familie) mediator? Neemt u dan gerust contact met mij op.


[1] Op 15 september 1796 werd in Nederland de allereerste echtscheiding uitgesproken. Sinds 2010 wordt op of rondom deze datum de ‘Dag van de Scheiding’ georganiseerd.