teamwork 1500x445
"Papa en mama scheiden, maar ik niet. Doe ik er nog wel toe? Wordt mijn stem wel gehoord?"

De KIES Mediator

Wanneer het besluit valt te gaan scheiden dan is daar al veel aan vooraf gegaan. Niemand die een relatie begon en kinderen kreeg had de intentie ooit te gaan scheiden en al helemaal niet om de kinderen daarmee te gaan belasten.

 

Veel tijd van u, als ouder, wordt tijdens de scheiding in beslag genomen door alle veranderingen, regelen van praktische zaken en uw eigen emoties. Natuurlijk wilt u voor uw kinderen het beste. Maar in de praktijk kan alles wat op uw bordje komt door de scheiding, als gevolg hebben dat er minder aandacht is voor het proces dat uw kinderen doormaken. Ook al doet u nog zo uw best, elke ouder heeft een eigen perspectief en dat is niet altijd dat wat werkelijk bij uw kind speelt. Voor ouder en kind geen wenselijke situatie, wel een gevolg van de scheiding.

Als KIES Mediator begeleid ik u vanuit de visie van goed afsluiten als partners en doorgaan als gescheiden ouders. U blijft immers als ouders verbonden én te allen tijde (samen) verantwoordelijk voor uw kind.

De KIES Mediator bespreekt  met de ouders de  veranderende fases van nu en die er in de toekomst kunnen zijn. De KIES Mediator houdt daarbij rekening met de behoeftes en belangen van alle partijen. Beide ouders én de kind(eren) worden vertegenwoordigd waarbij een KIES Mediator zich ook in het bijzonder richt op en vanuit het belang én de behoeften van het kind. Standaard is er dan ook de mogelijkheid voor een KIES Kindgesprek.

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding

Tijdens de scheidingsprocedure maak je niet alleen afspraken als (ex-)partners, maar ook als de ouders van jullie kinderen. Naast dat je zelf als ouder met deze afspraken te maken hebt, hebben de afspraken ook invloed op het leven van jullie kinderen.

In hoeverre kinderen en jongeren kunnen verwerken wat ze meemaken door een scheiding en er in hun verdere leven mee om kunnen gaan, hangt ook af of jullie als ouders er goed in slagen om je leven weer goed op te bouwen. Kinderen hebben veel last van ruzie en conflicten. Ze zijn bezorgd om hun ouders en gaan soms zelfs voor hun ouders zorgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Geen enkel kind heeft geleerd hoe om te gaan met een scheiding en gescheiden ouders. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze zich gehoord, begrepen en gesteund voelen in hun vragen, wensen, zorgen en behoeftes. Als KIES mediator help ik hen daarbij.

KIES Mediation Kindgesprek

Bij een KIES Mediation Kindgesprek leren ze, in een individueel gesprek, dat ze mogen kiezen en zorgen voor zichzelf. De scheiding is van en tussen volwassenen. Wel kunnen kinderen vertellen wat voor hen moeilijk is van de scheiding en wat ze nodig hebben voor henzelf en van hun ouders. Het KIES Mediation Kindgesprek is er daarom speciaal voor de kinderen.mediation-stiefplan-coaching-steenwijk

Het is een uitgelezen kans om dit al tijdens de mediation, dus nog voor de feitelijke scheiding, te doen. Een fase waarin nog veel onduidelijk is en er nog vele afspraken gemaakt moeten worden. Kinderen houden, als het over de scheiding gaat, vaak hun diepste gedachten en gevoelens voor zichzelf. Die gedachten en gevoelens kunnen een onbelaste en gezonde ontwikkeling verstoren. Juist in deze fase van het scheidingsproces is het dus belangrijk dat kinderen hun gedachten leren te verwoorden. De KIES mediator helpt hen bij het beter kunnen vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan voor hen best haalbare mogelijkheden.

Veilig en neutraal

De KIES Mediator biedt de kinderen een neutrale onafhankelijke plek, bijvoorbeeld in hun eigen kamer,  waar geluisterd wordt naar hun belangen. Het vertrouwelijke gesprek wordt gehouden op een manier bij past bij de leeftijd van het kind. Het kind of de jongere bepaalt zelf wat er terug gekoppeld wordt aan de ouders. Vooraf maakt de KIES Mediator professional hierover afspraken met het kind of de jongere. Het gesprek vindt plaats voordat het ouderschapsplan met de ouders wordt vastgelegd.

Onderzoeken door de Universiteit van Utrecht tonen aan dat KIES kinderen helpt de scheiding beter te begrijpen. Dat KIES helpt bij het beter leren omgaan met de scheidingssituatie. Kinderen gaan begrijpen dat de scheiding niet hun schuld is. Het contact van het kind met de ouders verbetert hierdoor.

Met KIES Mediation werkt u samen om al vanaf het begin van de scheiding te zorgen dat de kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van de scheiding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Eddy Kolk Mediation is onder andere actief in gemeentes Steenwijkerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Meppel, Westerveld, Hoogeveen en Zwolle. Woont u buiten deze kerngemeentes? Geen probleem, ook dan kunt u uiteraard gewoon contact opnemen.