teamwork 1500x445

Omstreeks eind oktober/begin november van elk jaar wordt het percentage bekendgemaakt waarmee de alimentatiebedragen (moeten) worden aangepast vanaf 1 januari van het volgend jaar; in dit geval 2020.

In de Staatscourant van 29 oktober 2019 is de beschikking van 18 oktober 2019 opgenomen van de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd:

Het percentage, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,5.

Om de gehele publicatie in de Staatscourant te lezen klikt u hier.

Dat betekent dat de alimentatiebedragen, zoals die in 2019 betaald werden vanaf 1 januari 2020 met 2,5% moeten worden verhoogd. U kunt dit zien als inflatie-correctie. Het percentage is namelijk een afgeleide van de actuele cao-lonen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid.

Indexeringspercentages

Ter vergelijking treft u onderstaand de indexeringspercentages aan over de afgelopen 10 jaar.

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
index 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

 

Verplicht toepassen indexering?

De indexering van kinderalimentatie is wettelijk verankerd. Je kunt deze niet uitsluiten in een convenant of een ouderschapsplan.

De wettelijke indexering van partneralimentatie kan wel door de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde uitgesloten worden. Wellicht is het raadzaam om nog even na te lezen in de beschikking van de rechter of in het (echt)scheidingsconvenant, of in uw situatie indexatie is uitgesloten of juist vanaf welk jaar de indexatie ingaat.

Wilt u graag weten wat het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie is, dat in uw situatie geldt? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik reken het graag voor u uit, en kunt u het ook aan uw ex-partner doorgeven.