teamwork 1500x445
"Hoe blijft de alimentatie op peil?"

Indexering Alimentatie

 In het Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht vastgelegd voor echtgenoten, geregistreerd partners en (jong)minderjarige kinderen.

Deze wettelijke  zorgplicht duurt na de scheiding ook voort voor hun (jong)minderjarige kinderen. Maar deze hoeft dan niet meer te gelden voor de echtgenoten en geregistreerd partners. Zij kunnen onderling afspraken maken om hier geheel of gedeeltelijk van af te zien, of voor een van de wettelijke regeling afwijkende duur. In het (echt)scheidingsconvent en/of ouderschapsplan zal dit zijn uitgewerkt en vastgelegd  in maandelijks te betalen of te ontvangen bedragen.

Het is de bedoeling van de wetgever dat die bedragen waardevast blijven. Daarom is van rechtswege bepaald dat de vastgestelde bedragen jaarlijks per 1 januari moeten worden gewijzigd met een door “Onze Minister van Justitie” vast te stellen percentage.

Omstreeks eind oktober/begin november van elk jaar wordt het percentage bekendgemaakt waarmee de alimentatiebedragen (moeten) worden aangepast vanaf 1 januari van het volgend jmediation-stiefplan-coaching-steenwijkaar.

De indexering van kinderalimentatie is wettelijk verankerd. Je kunt deze niet uitsluiten in een convenant of een ouderschapsplan, tenzij hierin andere onderlinge afspraken zijn gemaakt over de kosten van de kinderen.

De wettelijke indexering van partneralimentatie kan wel door de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde uitgesloten worden. Wellicht is het raadzaam om nog even na te lezen in de beschikking van de rechter of in het (echt)scheidingsconvenant, of in uw situatie indexatie is uitgesloten of juist vanaf welk jaar de indexatie is ingegaan.

Hieronder kunt u nagaan welk bedrag aan alimentatie in uw situatie geldt, en kunt u dit ook aan uw ex-partner doorgeven.

 

* De ingangsdatum is vrijwel altijd het jaar waarin de (echt)scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
* Het kan zijn dat is afgesproken om in het eerste jaar na de inschrijving geen indexering toe te passen. 

 

De indexering kunt u beschouwen als inflatie correctie. Het percentage is namelijk een afgeleide van de actuele cao-lonen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de ontwikkeling van de salarissen in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid.

Maar hoe nu te handelen als uw inkomen niet met hetzelfde percentage is gestegen, of als u door verlies van inkomen of hogere lasten niet meer in staat bent het bedrag aan alimentatie te betalen, of dit redelijkerwijs niet meer van u verlangd kan worden?

Ook kan het zijn dat de situatie niet meer hetzelfde is, als toen u de afspraken over de alimentatie maakte. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een van de beide ex-partners veel meer of minder is gaan verdienen. Ook is het mogelijk dat de kosten van het levensonderhoud van de kinderen sterk veranderd zijn, of dat de omgangsregeling drastisch is gewijzigd.

U kunt niet zo maar éénzijdig besluiten het bedrag aan alimentatie naar beneden bij te stellen of de indexatie achterwege te laten.

Dan is het verstandig om met uw ex-partner in gesprek te gaan en te proberen om nieuwe afspraken te maken. Soms lukt dat niet, of heeft u beiden hiervoor begeleiding of nadere informatie bij nodig.

Als MfN-registermediator kan ik u daarbij helpen en zo nodig een nieuwe alimentatieberekening maken en gewijzigde afspraken op de juiste manier vastleggen. U voorkomt dan dat u dingen over het hoofd ziet of afspraken maakt die wettelijk gezien niet mogelijk zijn, of verschillende wijze te interpreteren zijn.

 

Op de hoogte zijn en blijven

Wilt u jaarlijks  op de hoogte worden gebracht van het nieuwe indexpercentage en het nieuwe bedrag aan alimentatie weten? Schrijft u zich hiervoor dan in via het contactformulier. U ontvangt dan jaarlijks in de maand december bericht.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (aanpassing van de) alimentatie? Neem gerust contact met mij op voor een gratis en vrijblijvend gesprek.

Eddy Kolk Mediation is onder andere actief in gemeentes Steenwijkerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Meppel, Westerveld, Hoogeveen en Zwolle. Woont u buiten deze kerngemeentes? Geen probleem, ook dan kunt u uiteraard gewoon contact opnemen.