teamwork 1500x445

Het percentage waarmee de alimentatiebedragen in 2023 stijgen is 3,4 %. Met dit percentage dient de kinderalimentatie vanaf 1 januari 2023 verhoogd te worden. Mogelijk ook het bedrag aan partneralimentatie, tenzij u en uw ex-partner indexatie voor partneralimentatie  hebben uitgesloten. Voor partneralimentatie is dat toegestaan – voor kinderalimentatie niet.

Berekenen alimentatie 2023

U kunt jaarlijks de nieuwe bedragen aan alimentatie eenvoudig uitrekenen op mijn website onder de pagina https://kolkmediation.nl/indexatie-alimentatie/
Let u er dan even op of de indexatie al in het eerste jaar na vaststelling is ingegaan, of dat dit pas het daarop volgende jaar is ingegaan. U kunt dat teruglezen in het (echt)scheidingsconvenant.

Bent u geïnteresseerd in de gehele beschikking waarmee de minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind, dit bekend heeft gemaakt? Die treft u hierbij als bijlage aan.

Het kan zijn dat door wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld door stijging of daling van het inkomen van u en/of uw ex-partner, alleen het toepassen van de indexatie niet voldoende is. Neemt u dan gerust contact met mij op voor het maken van een herberekening van de alimentatie.