Scheiden doet lijden?

Dit is de titel van een levenslied, dat tot het repertoire van vele volkszangers behoort, of heeft behoord (overigens niet mijn genre, maar dat terzijde). Eén couplet daarvan gaat over het huwelijk: “Wanneer een huwelijk is gestrand Dan gaan twee mensen scheiden, want Modern zijn onze zeden Terwijl zijn koffers ’t huis uit gaan Zegt hij, en blijft nog even staan Vergeten we ’t verleden Ze antwoordt niet, van haat vervuld Ze laat hem gaan, hij was de schuld Dat … Vervolgd

Dag van het Gescheiden Kind en Week van de Ouders

Vanochtend liep ik in alle stilte, alleen onderbroken door het geluid van tsjilpende vogels, met mijn hond in het bos. Plotseling deed hij zijn neus in de lucht, keek naar een dennenboom: en ja hoor, hij had de eekhoorns al geroken, voordat hij (en ik) ze zagen klimmen naar de top van de boom. Een gelukkig moment. Hoe gek ook, dat bracht mij in gedachten bij de datum van vandaag: 6 juni, oftewel D-Day. Op die dag in 1944 begon … Vervolgd

Indexering alimentatie 2020

  Omstreeks eind oktober/begin november van elk jaar wordt het percentage bekendgemaakt waarmee de alimentatiebedragen (moeten) worden aangepast vanaf 1 januari van het volgend jaar; in dit geval 2020. In de Staatscourant van 29 oktober 2019 is de beschikking van 18 oktober 2019 opgenomen van de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 worden verhoogd: Het percentage, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari … Vervolgd

Aftrek partneralimentatie wordt vanaf 2020 beperkt. Wat nu?

  Tijdens de mediationgesprekken bij echtscheidingen of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is partneralimentatie altijd een onderwerp van gesprek. Ook daar moeten afspraken over gemaakt worden, dus ook als er geen partneralimentatie betaald zal worden of ontvangen. Over het aantal gevallen waarin partneralimentatie wordt toegekend, dan wel afgesproken, kom ik in een latere blog terug, evenals op de wetswijziging waarin de duur van de partneralimentatie wordt beperkt. In deze blog wil ik vooral ingaan op de gevolgen van de verlaging … Vervolgd

Scheiding van tafel en bed

  In de tien jaar die ik nu werkzaam ben als (financieel) echtscheidingsspecialist is het fenomeen “scheiding van tafel en bed” tot voor kort slechts enkele keren in mijn praktijk aan de orde gekomen. Dat veranderde de afgelopen weken opeens. Soms is een scheiding van tafel en bed beter passend dan de gebruikelijke scheiding, en dit deed zich vrijwel tegelijk voor in enkele zaken. In één zaak waren partijen het voor de start van de mediation al samen eens dat … Vervolgd