teamwork 1500x445
“Wie komt er op voor mijn belangen als mijn ouders ruzie (over mij) hebben? ”

Bijzondere Curator in Jeugdzaken

Zijn de ouders in conflict met elkaar, bijvoorbeeld bij een echtscheiding, en komt het belang van het kind in de knel? Of heeft het kind een conflict met de ouders of voogd? De rechter kan dan een Bijzondere Curator In Jeugdzaken benoemen. Er moet dan wel sprake zijn van een serieus conflict over de verzorging en/of opvoeding van het minderjarige kind en/of diens vermogen.

Op verzoek van de minderjarige zelf, maar ook door andere belanghebbenden, zoals (pleeg)ouders en een (gezins)voogd, en andere personen die een “familylife” met het kind hebben, of rechtstreeks (ambtshalve) door de (kanton)rechter, kan ik door de rechtbank worden benoemd als Bijzondere Curator in Jeugdzaken om de belangen van het minderjarige kind te behartigen. In het verzoek aan de rechtbank kunt u aangeven dat u mij als Bijzondere Curator in Jeugdzaken wilt benoemen.

Als Bijzondere Curator in Jeugdzaken heb ik daarin vooral een bemiddelende taak en/of adviserende rol richting de rechter en kan optreden op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen of familierechtelijke vraagstukken, zoals in scheidingszaken, bijvoorbeeld over de omgang- en contactregeling en het ouderlijk gezag, of als gesproken wordt over het inzetten van jeugdbeschermingsmaatregelen, zoals  (tijdelijke) onder toezichtstelling of uithuisplaatsing. De belangen van het kind staan daarbij voorop.

Ik richt mij op het verzamelen van alle relevante informatie van alle betrokkenen en waar mogelijk probeer ik door bemiddeling de spanning weg te nemen en te voorkomen dat het conflict escaleert, in het belang van het minderjarige kind.

Goed om te weten: u betaalt geen kosten voor uw verzoek aan de rechter voor de benoeming van een Bijzondere Curator in Jeugdzaken. En als de rechter vervolgens overgaat tot de benoeming van een Bijzondere Curator In Jeugdzaken, ontvangt deze hiervoor een vergoeding van de Raad van Rechtsbijstand. Ook daaraan zijn dus geen kosten verbonden voor de aanvrager en de andere betrokkenen.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u een Bijzondere Curator in Jeugdzaken moet inschakelen? Neemt u daarvoor gerust contact met mij op. Dat is voor u gratis en vrijblijvend.