teamwork 1500x445
Op 15 oktober 2020 heeft Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, het percentage vastgesteld waarmee de bedragen voor levensonderhoud per 1 januari 2021 moeten worden verhoogd. Dit percentage bedraagt 3%.

Dit geldt in ieder geval voor de kinderalimentatie en meestal ook voor de partneralimentatie, tenzij u de indexering voor partneralimentatie hebt uitgesloten.

Wilt u weten hoe dit percentage zich verhoudt tot eerdere jaren? Kijkt u dan even terug op mijn blog hierover van 1 november 2019..

Hoe wordt dit percentage eigenlijk door de minister bepaald?

Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari (dit is 30 september 2020: 118,7) en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor (dat is 30 september 2019: 115,2).

Onder het indexcijfer der lonen, wordt verstaan het indexcijfer van cao-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand.

Het verschil tussen deze twee indexcijfers is 3,038. Volgend de wet moet dit worden afgerond op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden. Dat betekent dus een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2021 met 3%.

Wilt u graag weten wat het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie is, dat in uw situatie geldt? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik reken het graag voor u uit, en kunt u het ook aan uw ex-partner doorgeven.